3η Ημερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει την 3η Ημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών με ενδιαφέροντα που σχετίζονται με τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Η ημερίδα έχει στόχο να προωθήσει την επικοινωνία, την  ανταλλαγή ερευνητικής εμπειρίας, όπως και να ενθαρρύνει τον επιστημονικό διάλογο ανάμεσα σε νέους ερευνητές και ερευνήτριες. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να καθιερώσουμε αυτή τη διοργάνωση ως ένα θεσμό που προάγει την επιστημονική γνώση και συμβάλλει στη δημιουργία νέων ερευνητικών προσεγγίσεων, σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην τρίτη ετήσια Ημερίδα μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών, η οποία θα έχει υβριδική μορφή και θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2022 στην πόλη της  Κομοτηνής, τόσο  διαδικτυακά όσο και με φυσική παρουσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε από τα συνημμένα.