Στόχοι

Το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ιδρύθηκε το 2016 στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 2018 βρίσκεται υπό τη διεύθυνση της Επίκουρης Καθηγήτριας Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας Αθηνάς Συριάτου.

Ο σκοπός τους Εργαστηρίου είναι η διεύρυνση των ερευνητικών οριζόντων των φοιτητών με κατεύθυνση τη Νεότερη Ιστορία. Στοχεύει στο να αποτελέσει ένα χώρο όπου οι φοιτητές σε προπτυχιακό, σε μεταπτυχιακό, και σε επίπεδο υποψηφίων διδακτόρων θα μπορούν να συζητούν, να αναλύουν και να ερευνούν νέες μεθοδολογίες για νέα ιστορικά θέματα και νέες προσεγγίσεις σε παλιότερα, πέρα από εκείνα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Επίσης, έχει σκοπό να καλλιεργήσει τη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα, χάρη στην πλούσια παρακαταθήκη του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας.

Το εργαστήριο οργανώνει σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού χρόνου ηλεκτρονικές και διά ζώσης συναντήσεις με σημαντικούς ιστορικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίες είναι ανοικτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, προάγοντας επιστημονικές συζητήσεις γύρω από ιστορικά θέματα. Οι εκδηλώσεις αυτές απευθύνονται πρωτίστως στους ενδιαφερόμενους φοιτητές, αλλά και σε όλους όσοι έχουν ενδιαφέρον για την ιστορία, εντός και εκτός του πανεπιστημίου.

Οργανώνει επίσης ετήσιες ημερίδες και διημερίδες μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων από όλη την Ελλάδα καθώς και ιστορικά συνέδρια. Σκοπός είναι να συγκεντρώσει τις εργασίες των νεότερων ερευνητών, αρχικά του ΔΠΘ, δευτερευόντως των φοιτητών του Τμήματος που σε μεταπτυχιακό επίπεδο φοιτούν σε άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αυτό τον τρόπο σκοπεύει στη συνέχιση της επαφής των φοιτητών μας με την πρώτη τους βάση και τη συνεισφορά τους στην ακαδημαϊκή εξέλιξη του Εργαστηρίου. Σε δεύτερο επίπεδο, επίσης, ενδιαφέρεται να προσφέρει τη δυνατότητα συζήτησης νέων εργασιών, ερευνητών εκτός του ΔΠΘ, οι οποίοι θα ήθελαν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στις ημερίδες αυτές.

Το Εργαστήριο εκδίδει το ετήσιο ηλεκτρονικό περιοδικό Έρεισμα, με πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες ερευνητών οι οποίες εντάσσονται στις θεματικές της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας. Το περιοδικό υποβάλλει τις εργασίες που κατατίθενται για έκδοση σε κρίση από επιστήμονες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει κυκλοφορήσει ήδη το πρώτο τεύχος (2020) και ετοιμάζεται το επόμενο.

Στην ιστοσελίδα του το Εργαστήριο προβάλλει δραστηριότητες από ιστορικές συναντήσεις, με θέματα της σύγχρονης ιστορίας και της δημόσιας ιστορίας, που αφορούν τον ρόλο της ιστορίας στην σύγχρονη ζωή. Δίνει βήμα σε όσους θα ήθελαν να αρχίσουν συζητήσεις για θέματα δημόσιας ιστορίας και φιλοδοξεί να επεξεργαστεί τα θέματα αυτά ώστε να αποτελέσουν μέρος των επιστημονικών αναζητήσεων.

Το ειδικό ενδιαφέρον του Εργαστηρίου για τη Δημόσια Ιστορία αντανακλάται στο έργο του Παρατηρητηρίου για τις εκδηλώσεις του 1821 με αφορμή τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Δες Δραστηριότητες.

Το Εργαστήριο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας φιλοδοξεί να γίνει μια εστία για όσες και όσους ενδιαφέρονται για τον ιστορικό τρόπο σκέψης, εντός και εκτός των τειχών του πανεπιστημίου.

Αθηνά Συριάτου

Διευθύντρια του Εργαστηρίου
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας