Καλωσόρισμα

Το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας ιδρύθηκε το 2016 στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Από το 2018 βρίσκεται υπό τη διεύθυνση της Επίκουρης Καθηγήτριας Νεότερης και Σύγχρονης Ευρωπαϊκής Ιστορίας Αθηνάς Συριάτου.

Ο σκοπός τους Εργαστηρίου είναι η διεύρυνση των ερευνητικών οριζόντων των φοιτητών με κατεύθυνση τη Νεότερη Ιστορία. Στοχεύει στο να αποτελέσει ένα χώρο όπου οι φοιτητές σε προπτυχιακό, σε μεταπτυχιακό, και σε επίπεδο υποψηφίων διδακτόρων θα μπορούν να συζητούν, να αναλύουν και να ερευνούν νέες μεθοδολογίες για νέα ιστορικά θέματα και νέες προσεγγίσεις σε παλιότερα, πέρα από εκείνα των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Επίσης, έχει σκοπό να καλλιεργήσει τη διαθεματικότητα και τη διεπιστημονικότητα, χάρη στην πλούσια παρακαταθήκη του προγράμματος σπουδών του Τμήματός μας.

Διάβασε Περισσότερα

Δραστηριότητες

  • Α' Ημερίδα

Ερευνητικά Προγράμματα

Το «Παρατηρητήριο για την Ελληνική Επανάσταση 1821» έχει ως βασικό σκοπό να καταγράψει και να νοηματοδοτήσει τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνία του 21ου αιώνα προσλαμβάνει, διεθνώς, την Επανάσταση τόσο σε συμβατικές όσο και σε ψηφιακές διαστάσεις. 

Διάβασε Περισσότερα

Εκδόσεις

Το περιοδικό Έρεισμα, είναι το διεπιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης του Εργαστηρίου Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, και έχει σκοπό την προβολή και την ανάδειξη της ιστορικής έρευνας των υποψηφίων διδακτόρων, των μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, παλαιών και νέων, καθώς και άλλων ιστορικών και μεταδιδακτόρων, που ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν τις εργασίες τους σε αυτό. 

Διαβάστε Περισσότερα

Στην σειρά “Άλλες Δημοσιεύσεις” δημοσιεύουμε πρακτικά συνεδρίων που έγιναν στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας καθώς και άλλες μονογραφίες και πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες που αρίστευσαν. 

 Διαβάστε Περισσότερα