Προσωπικό – Μέλη

Διευθύντρια

Αθηνά Συριάτου

Μέλη Δ.Ε.Π.

Ελεονώρα Ναξίδου

Υποψήφιοι διδάκτορες/ Μεταδιδάκτορες

Αρτεμισία Κουρελά
Νικολέτα Κουτσομιχάλη
Κρυσταλλία Μαρκάκη
Άννα Παληκίδου
Ηλίας Στουραΐτης
Κωνσταντίνα Τορτομάνη
Βίκη Φίλιου
Σταματία Φωτιάδου