Πόλεμος και Επανάσταση στο Οθωμανικά Βαλκάνια-Η Ελληνική Επανάσταση σε συγκριτικό πλαίσιο

Κύκλος Εκδηλώσεων Εργαστηρίου Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας Δημήτρης Σταματόπουλος: Πόλεμος και Επανάσταση στο Οθωμανικά Βαλκάνια-Η Ελληνική Επανάσταση σε συγκριτικό πλαίσιο

Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, καθώς και την έκδοση του συλλογικού τόμου «Πόλεμος και Επανάσταση στα Οθωμανικά Βαλκάνια (18ος-20ος αι.) τον οποίο επιμελήθηκε, ο Δημήτρης Σταματόπουλος θα επιχειρήσει να επαναπροσεγγίσει την ιστορία των βαλκανικών εθνικών κινημάτων συσχετίζοντας το επαναστατικό φαινόμενο με τον πόλεμο κατά τη διάρκεια του μακρύ 19ου αιώνα. Με βάση την ερμηνευτική του προσέγγιση τα εθνικά κινήματα στα Βαλκάνια και οι εξεγέρσεις που αυτά πυροδότησαν αναδύονται όχι σαν μια αυτόνομη διαδικασία αφύπνισης ούτε σαν μηχανιστικό αποτέλεσμα του ανταγωνισμού των Μεγάλων Δυνάμεων στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά διαπραγματεύονται διαρκώς την ταυτότητά τους με βάση τις εσωτερικές ρηγματώσεις της Δύσης.
 
Ο Δημήτρης Σταματόπουλος είναι καθηγητής Βαλκανικής και Ύστερης Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχει διδάξει gως επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια του Πρίνστον, του Μάιντζ, της Σόφιας, της Κύπρου και στην École des Hautes Édudes en Sciences Sociales. Έχει διοργανώσει πολλά διεθνή συνέδρια και είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων και άρθρων σχετικά με τα Οθωμανικά Βαλκάνια.
 
Σύνδεσμος της διάλεξης
https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3a3e9f0aa48a3d492c93e370880a208692%40thread.tacv2/1617264380877?cont ext=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069- 0815370690c7%22,%22Oid%22%3a%22ca5ddec8-19a8-4065-ba83-0c684dc6c3b3%22%7d

Επισυναπτόμενα αρχεία https://modernhistorylab.he.duth.gr/wp-content/uploads/2021/07/final_afisa_dialexi_stamatopoylos_15-4-2021_me_link.pdf