Κύκλος Εκδηλώσεων Εργαστηρίου Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Συζήτηση με τον ιστορικό Αντώνη Λιάκο για το βιβλίο του: «Ο ελληνικός 20ος αιώνας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλις.
Αθηνά Συριάτου, Επ. καθηγήτρια (συντονίζει)
Ελπίδα Βόγλη, Αν. καθηγήτρια
Ελεονώρα Ναξίδου, Αν. καθηγήτρια
Άγγελος Παληκίδης, Αν. καθηγητής
Χρύσανθος Τάσσης, Λέκτορας


Σύνδεση από το link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:0cb98ea416e54814b835b1aed7f9d9a6@thread.tacv2/1606669813303?context=%7B%22Tid%22:%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22,%22Oid%22:%22de4f6871-f147-48de-af20-e840456cd071%22%7D

Ημερομηνία: Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021