Παρατηρητήριο για την Ελληνική Επανάσταση 1821

Το «Παρατηρητήριο για την Ελληνική Επανάσταση 1821» έχει ως βασικό σκοπό να καταγράψει και να νοηματοδοτήσει τους τρόπους με τους οποίους η κοινωνία του 21ου αιώνα προσλαμβάνει, διεθνώς, την Επανάσταση τόσο σε συμβατικές όσο και σε ψηφιακές διαστάσεις. Το Παρατηρητήριο σκοπεύει να εστιάσει σε δύο τομείς.
Ο πρώτος αφορά τη συγκέντρωση πληροφοριών για τις επετειακές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από τον ακαδημαϊκό κόσμο (συνέδρια, εκδόσεις, κ.ά.), από εξωραϊστικούς συλλόγους, πολιτιστικά ιδρύματα, καλλιτεχνικούς φορείς, σχολεία, μουσεία, κ.λπ. Το Παρατηρητήριο δεν επιδιώκει να δημιουργήσει μια απλή ψηφιακή αποθήκη πληροφοριών, αλλά να νοηματοδοτήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει, παρουσιάζοντας περιοδικές αναλύσεις δεδομένων από τις συλλογές του, συζητώντας τις πρακτικές που διαμορφώνει η ακαδημαϊκή κοινότητα και η κοινή γνώμη, αποκαλύπτοντας τους σύγχρονους προβληματισμούς και οργανώνοντας εκδηλώσεις όπου θα τεθούν ερωτήματα για τις δημόσιες πτυχές της ιστορίας που θα ανακύψουν από τον εορτασμό της διακοσιετηρίδας.
Ο δεύτερος τομέας αναφέρεται στην καταγραφή των ψηφιακών αφηγήσεων που θα έχουν προκληθεί από τις εορταστικές εκδηλώσεις. Βασικό ερευνητικό εργαλείο για τη διερεύνηση αυτών των αφηγήσεων θα αποτελέσει η ψηφιακή εθνογραφία, για να εξεταστούν με διαφορετικά λογισμικά οι συζητήσεις των χρηστών, πώς αντιλαμβάνονται τον εορτασμό, σε ποια σημεία έχουν επικεντρωθεί, πώς ασυνείδητα κάποιες αφηγήσεις έχουν μετατραπεί σε viral αρχειακό υλικό που περιφέρεται αυτόματα στον κυβερνοχώρο και διαμοιράζεται μεταξύ των χρηστών. Στο Παρατηρητήριο θα νοηματοδοτηθούν αυτές οι αφηγήσεις και θα τεθούν προβληματισμοί σχετικά με τις νέες μορφές αρχείου που δημιουργούνται εξαρχής στον ψηφιακό χώρο, τι αλλάζει στον τρόπο επικοινωνίας με το παρελθόν μέσω της κουλτούρας που διαμορφώνουν τα λογισμικά και στη συνέχεια αναδιαμορφώνουν οι χρήστες, καθώς και τις μεθόδους εργασίας και διερεύνησης ανάλογων φαινομένων.