Έρευνα

Το Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, έχει σκοπό την εκπόνηση έρευνας για την νεότερη ιστορία. Οι φοιτητές μας σε όλα τα επίπεδα, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες και μετα-διδάκτορες ενθαρρύνονται να προβάλλουν την έρευνά τους και να συζητούν επιστημονικά θέματα με τα οποία ασχολούνται. Οργανώνει επιστημονικά εργαστήρια και εκδηλώσεις με την αιχμή της νεότερης έρευνας σχετικά με την ιστορία όπως η ψηφιακή ιστορία, η ιστορία του 20ου αιώνα, τα σύγχρονα Βαλκάνια, η σχέση Ελλάδας και Ευρώπης κ.ά. Από το 2021 εκπονείται στο Εργαστήριο το μεγαλύτερο ερευνητικό έργο Δημόσιας Ιστορίας στην Ελλάδα με την καταγραφή και τον σχολιασμό των εκδηλώσεων για τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική επανάσταση το 1821. Δες Παρατηρητήριο για το 1821.