Άλλες Δημοσιεύσεις

Στην σειρά “Άλλες Δημοσιεύσεις” δημοσιεύουμε πρακτικά συνεδρίων που έγιναν στο τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας καθώς και άλλες μονογραφίες και πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες που αρίστευσαν. Αρχίζουμε με τα πρακτικά του Συνεδρίου Αρχαιοκαπηλία Ιστορία, πολιτιστική, πολιτική και νομική διαχείριση.